Organisation

Kvinna står och skriver på en whiteboard inför tre intresserade kollegor.

Länsstyrelsen och Regionens roll

Huvudansvariga parter i Livsmedelsprogram Halland är Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland. En programsamordnare är sedan mars 2023 anställd på Länsstyrelsen.

Strategiska samverkansgruppen

En strategisk samverkansgrupp med representanter från Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland, LRF, Hallands Matgille, Hushållningssällskapet Halland, Högskolan i Halmstad och Lokalt Ledd Utveckling Halland träffas fyra gångar om året på strategiska arbetsmöten och verkar som möjliggörare i Livsmedelsprogrammet. Gruppen har ansvaret för strategisk samordning med uppdrag att förvalta, utveckla och synliggöra Livsmedelsprogrammet med hjälp av programsamordnaren. Gruppen kan vid behov kompletteras ytterligare, långsiktigt eller vid vissa tillfällen och arbetsfaser.  

Framsteget

En gång om året bjuds den halländska livsmedelskedjan in till Framsteget, en gemensam arbetsdag och ”parlament”, där vi utvärderar hur vi jobbat under året och tar avstamp från det inför nästa år. 

Arrangemang för att synliggöra Livsmedelsprogrammet

För att synliggöra Livsmedelsprogrammet mot en bredare publik anordnas olika typer av arrangemang.

Arbetsgrupper

För att konkretisera arbetet med att förverkliga våra åtta målbilder och frigöra den handlingskraft som finns i länet har vi valt att skapa öppna arbetsgrupper inom olika teman med bred delaktighet och förankring bland livsmedelsaktörerna i länet. I dag arbetar vi inom fem följande temaområden, med koppling till våra åtta målbilder:

Varje arbetsgrupp styr sitt eget arbete utifrån temats inriktning och hittar gemensamma vägar för att synkronisera sina olika intressen mot gemensamma mål. Arbetet i temagrupperna är en av hörnstenarna i Livsmedelsprogrammet och avgörande för programmets framdrift. Nya teman och arbetsgrupper välkomnas.  

Vill du vara med och engagera dig i en befintlig grupp eller har en idé till ett nytt arbetsgrupptema är du välkommen att ta kontakt. Hör av dig till gruppansvarig för respektive grupp eller programsamordnare Ingrid Lervik.

Kontaktuppgifter

Ingrid Lervik

010-224 32 07

livsmedelsprogram.halland@lansstyrelsen.se