Arbetsområden

Som en del i att förverkliga Livsmedelsprogrammets åtta målbilder skapades öppna arbetsgrupper inom olika teman. Arbetsgrupperna är en av hörnstenarna i Livsmedelsprogrammet och avgörande för programmets framdrift. Varje arbetsgrupp styr sitt eget arbete och arbetssätt utifrån temats inriktning och gruppmedlemmarnas förutsättningar för att kunna medverka. 

I dag finns fem arbetsgrupper, nya teman och arbetsgrupper välkomnas. Vill du bidra till Livsmedelsprogrammet genom att engagera dig i en befintlig grupp eller har du kanske en idé till en ny arbetsgrupp? Då vill vi gärna höra ifrån dig.

Här hittar du information om hur arbetet i de olika arbetsgrupperna ser ut samt vem som är kontaktperson för respektive grupp.  

Låda med potatis bärs hem från åkern.

Råvaror och förädling

Arbetet inom den här gruppen har skett inom tre olika spår. För närvarande reviderar arbetsgruppen sina fokusområden i enlighet med nya riktlinjer.

Ung kvinna med famnen full med böcker i ett bibliotek.

Kompetens

Behovet av ökad kompetens löper som en röd tråd genom hela den halländska livsmedelskedjan och anses utgöra en grundläggande faktor för branschens fortsatta utveckling.

Två elever står och tar mat i en skolmatsal.

Offentliga måltider

Gruppen består av olika nätverk som tillsammans arbetar med de offentliga måltiderna i kommunerna och regionen i Halland.

Lysande lampa mot grönskande bakgrund.

Innovation och marknad

Halland är ett livsmedelsproducerande län i framkant. För att utvecklas i rätt riktning och bli en framtidsbransch behöver fokus på innovation och utveckling av hållbara, konkurrenskraftiga företag främjas.

Skylt med hänvisning till hotell och restaurang.

Måltidsturism

Visionen är att Halland ska bli Sveriges mest levande matlän, där den halländska matidentiteten ska bli mer tillgänglig för både hallänningar och andra utanför länet. Halland ska bli en plats du reser till på grund av maten. Målet är helt enkelt att få fler att äta och efterfråga vår fantastiska halländska mat!