Offentliga måltider

Två elever står och tar mat i en skolmatsal.

Gruppen består av olika nätverk som tillsammans arbetar med de offentliga måltiderna i kommunerna och regionen i Halland.

Fokusområde är:

  • Ett ökat samarbete med livsmedelsbranschens aktörer vad gäller den offentliga måltiden.
  • Branschdialoger förs för att främja samarbetet mellan producenter, grossister och alla övriga aktörer som berörs av den offentliga upphandlingen.
  • Gemensamma principer för upphandling av livsmedel i Halland har tagits fram för att underlätta för lokala producenter och grossister att lägga anbud vid upphandlingar i Halland.

Kontakt

Eva Nolenstam, Region Halland

eva.nolenstam@regionhalland.se

070 640 19 55