Välkommen till Livsmedelsprogram Halland

Välkommen till Livsmedelsprogram Halland

Livsmedelsprogram Halland är ett regionalt initiativ till den nationella livsmedelsstrategin. I Livsmedelsprogrammet jobbar vi tillsammans med att bilda en stark regional livsmedelskedja och positionera oss som ett matlän i framkant. Arbetet är en pågående dialogprocess.

På denna webbplats hittar du information om Livsmedelsprogrammet samt om hur du kan ta kontakt och engagera dig.

Dukat bord med potatis och annan mat mot vacker sommargrönskande bakgrund.