Om oss

Livsmedelsprogrammet för Halland är ett regionalt initiativ till den nationella livsmedelsstrategin. Den halländska livsmedelssektorn betyder mycket för Halland. Den bidrar till njutning och livskvalitet, hälsa, upplevelser och inte minst många jobb. Livsmedelssektorn står för mer än sju procent av den totala sysselsättningen i Halland, tvåa i Sverige procentuellt sett.

Syftet med det halländska livsmedelsprogrammet är att livsmedelssektorn ska ha gemensamma mål och en tydlig aktivitetsplan för framtiden. Det ska leda till att näringen fortsätter att ligga i framkant i länet och i Sverige.

Programmet har tagits fram i ett dialogarbete som startade 2016. Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län var huvudansvariga. Flera parter i den halländska livsmedelskedjan har varit med och aktivt drivit på arbetet.