Om Livsmedelsprogrammet

2016 påbörjades ett regionalt initiativ till den nationella livsmedelsstrategin och målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. Näringsliv, offentliga måltider, akademi, myndigheter och branschorganisationer bjöds in till att medverka i ett dialogarbete med syfte att livsmedelssektorn arbetar mot gemensamma mål utifrån en gemensam plattform. Resultatet blev Livsmedelsprogram Halland som idag är en pågående dialogprocess. Region Halland och Länsstyrelsen i Halland är huvudansvariga parter.

Just nu pågår regeringens arbete med den så kallade Livsmedelsstrategi 2.0. När detta arbete är klart kommer Livsmedelsprogram Halland att uppdateras.

Nationell livsmedelsstrategi 2030 (regeringens webbplats)

Måltavla för skytte som står på grönt gräs.

Mål

Vi jobbar mot åtta tydliga målbilder inom fokusområdena konsument och marknad samt kunskap och innovation.

En å slingrar sig mellan åkrar. En traktor klipper vall.

Syfte

Syftet med programmet är att livsmedelssektorn arbetar mot gemensamma mål utifrån en gemensam plattform.

Kvinna står och skriver på en whiteboard inför tre intresserade kollegor.

Organisation

Här hittar du en beskrivning av Livsmedelsprogrammets organisation. Huvudansvariga parter är Länsstyrelsen och Region Halland.

Färdiga kardemummabullar som ligger och svalnar.

Resultat

Verksamhetsplanen är ett viktigt verktyg för att kunna mäta och följa upp Livsmedelsprogrammets resultat.