Resultat

Färdiga kardemummabullar som ligger och svalnar.

Verksamhetsplan

På arbetsdagen Framsteget röstar vi gemensamt fram prioriterade arbetsområden. Utifrån dessa prioriterade arbetsområden tas det fram en verksamhetsplan. Uppgiften med att ta fram verksamhetsplanen ligger hos den strategiska samverkansgruppen och programsamordnaren.

Verksamhetsplanen ska skapa framdrift i Livsmedelsprogrammet och är även ett viktigt verktyg för att kunna mäta och följa upp våra resultat. Inom verksamhetsplanen utvecklas målen som Livsmedelsprogrammets resultat sedan mäts utifrån.

Vad har Livsmedelsprogram Halland lett till?

Dialogen inom Livsmedelsprogrammet har bidragit till att identifiera flera av Hallands behov och arbetsgrupper och möten har lett fram till att företag och organisationer har tagit initiativ till flera projekt och aktiviteter inom olika områden.

Några är redan avslutade, andra är pågående eller lever vidare i annan form.

Exempel på olika satsningar:

  • Gröna möten- Halland har blivit en del av satsningen på kompetensutveckling inom de gröna näringarna som leds av Agro Väst.
  • Skördetid i Halland- har arbetat med att utveckla nya möjligheter inom området mat och måltidsturism.
  • Hallands Matgille- har arbetat med att stärka livsmedelssektorn i Halland genom ett förbättrat nyttjande av regionens resurser. Projektet har i sin tur lett till ett nytt partnerskap med Regionen med syfte att fortsätta att utveckla halländska besöksnäringsföretag där måltidsturismen är en viktig del.
  • Arbetsgruppen Offentliga Måltider har arbetat fram en mall för upphandling av lokala råvaror inom region och kommun.
  • Taste of Halland- startade som Hallands Skafferi, ett projekt med syfte att korta kedjan mellan jordbrukare, producenter och konsumenter genom en ny digital plattform som knyter ihop flera aktörer i den halländska livsmedelskedjan.