Syfte

En å slingrar sig mellan åkrar. En traktor klipper vall.

Syftet med Livsmedelsprogram Halland är att livsmedelssektorn arbetar mot gemensamma mål utifrån en gemensam plattform. Det leder i sin tur till att näringen fortsätter att ligga i framkant i länet och i Sverige.