Måltidsturism

Skylt med hänvisning till hotell och restaurang.

Visionen är att Halland ska bli Sveriges mest levande matlän, där den halländska matidentiteten ska bli mer tillgänglig för både hallänningar och andra utanför länet. Halland ska bli en plats du reser till på grund av maten. Målet är helt enkelt att få fler att äta och efterfråga vår fantastiska halländska mat!

Inom det här området så prioriteras följande frågor:

  • Platsutveckling
  • Affärsutveckling för att skapa fler måltidsupplevelser
  • Driva utvecklingsprojekt inom måltidsturismen, ex ”Halländsk Matkultur – Smakbara Upplevelser”
  • ”Matpatrioterna” – Nätverk för att skapa starka ambassadörer och bärare av halländsk matkultur.
  • Kulinarisk Resa – en guide för måltidsdestinationer i Halland
  • Kommunikativa koncept för att synliggöra den halländska maten
  • PR & Marknadsföring för positionering av Halland som matlän

Kontakt

Kontaktperson Caroline Liljedahl, caroline@hallandsmatgille.se 0708-45 33 43