Innovation och marknad

Lysande lampa mot grönskande bakgrund.

Halland är ett livsmedelsproducerande län i framkant. För att utvecklas i rätt riktning och bli en framtidsbransch behöver fokus på innovation och utveckling av hållbara, konkurrenskraftiga företag främjas. 

I den här gruppen prioriteras:

  • Affärsutveckling av hållbara livsmedelsföretag i Halland
  • Testbäddar för att utveckla företagen och hitta nya affärsområden och produkter
  • Synliggöra Halländsk Matkultur
  • Positionera Halland som Sveriges mest levande matlän.
  • Igångsättande och stöttning av nätverk för maten.
  • Tillsammansskapande för att lyfta hela Halland.

Kontakt

Kontaktperson Anna Oredsson, anna.oredsson@hallandsmatgille.se 0704-61 36