Råvaror och förädling

Låda med potatis bärs hem från åkern.

För att kunna leva upp till en ökad efterfråga från både konsumenter, restauranger och de offentliga köken måste råvaruproduktionen och förädlingen i länet öka. Det kräver i sin tur bra villkor för företagen. Dessutom förväntas det att råvaror och förädlade produkter är producerade på ett hållbart sätt – hållbart både ur ett miljömässigt, klimatmässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Arbetet i den här gruppen har skett inom tre olika spår:

  • Utveckla och öka befintlig produktion och förädling.
  • Nya möjligheter för produktion och förädling.
  • Regler och villkor.

Arbetsgruppen reviderar för närvarande sina fokusområden i enlighet med nya riktlinjer för livsmedelsproduktion i Strategiska planen samt andra aktuella frågor som krisberedskap och försörjningsgrad.

Kontaktperson

Ingrid Lervik, Länsstyrelsen i Hallands län

ingrid.lervik@lansstyrelsen.se

010-224 32 07