Kompetens

Ung kvinna med famnen full med böcker i ett bibliotek.

Behovet av ökad kompetens löper som en röd tråd genom hela den halländska livsmedelskedjan och anses utgöra en grundläggande faktor för branschens fortsatta utveckling.

Inom detta område har fyra områden prioriterats:

  • Ökad kompetens hos livsmedelsbranschens aktörer.
  • Kompetensförsörjning – attrahera unga.
  • Påverkansstruktur och lobbyverksamhet – utveckla nya utbildningsformer.
  • Kompetensförsörjning – karriärbytare.

Områdets arbetsgrupp arbetar vidare med fokus på kompetensförsörjningen inom primärproduktionen och livsmedelsförädlingen i livsmedelskedjan.

Kontaktperson

Ingrid Lervik, Länsstyrelsen i Hallands län

ingrid.lervik@lansstyrelsen.se

010-224 32 07